Produkte

Produktet Tona

Egzistojnë 7 tipe të plastikës, të cilat janë identifikuara nga shoqëria e Industrisë së plastikës të renditura sipas gradës nga 1 deri në 7. Këto numra janë përdoren në contenierët e plastikës bashkë më simbolin e tre shigjetave të riciklimit. Përshkrimin e secilit tip plastike do ta gjeni të përshkruar si më poshtë.

PET (SPI = 1) Polyethylene terephthalate (PET) është materiali më i lehtë i riciklueshëm. Ai përfshin shishe me 1 – 2 litërshe që mbajnë sode të pastër, si dhe disa shishe që mbajnë lëngje dhe detergjentë të lëngshëm pastrimi.

a) PET Transparent

b) PET i Bardhë

c) PET i Përzier

  

d) PET Bojëqielli

  

HDPE (SPI = 2) High-Density Polyethylene (HDPE) është material i riciklueshme aktualisht. Kjo klasë përfshin shishë për lëngje, qumësht, si dhe shishe për zbutës lavanderie, locione, vaj motori, dhe antifriz.

               

PVC (SPI = 3) Polyvinyl Chloride (PVC) përfshin shishe për vaj gatimi, salcë sallate, gargarë, shishe pijesh alkolike, pajisje të tjera dhe lodra.

       

LDPE (SPI = 4) Low Density Polyethylene (LDPE) përfshin çanta për ushqime, çanta bukë, qese plehrash dhe një shumëllojshmëri të produkteve të filmit. LDPE riciklohet nga disa rrjete të mëdha të shitjes me pakicë.

Polypropylene (SPI = 5) Polypropylene përfshin një shumëllojshmëri të gjerë të paketimit të tilla si amabllazhimiet e kosit, shishe për shampo, kutiat e margarinës, me raste edhe bateri.

Polystyrene (SPI = 6) Plastika përfshin gota kafeje, tabaka për ushqim, copa pakteimi, si dhe disa lloje gotash për ambllazh kosi. Kjo lloj plastike është quajtur EPA, ose ndryshe plastik. Disa riciklues janë duke e zhvilluar në masë këtë lloj plastike.

Other (SPI = 7) Lloji i shtatë i plastikës është një kombinim dhe përzjerje e plastikës së disa llojeve (p.sh., kamera filmike mund të përfshijnë disa lloje të plastikës). Teknologji ekziston për të bërë sende të dobishme të cilat kërkojnë kombinim të disa llojeve të plastikës në një të vetme.