Shërbime

BRECYCLE ofron shërbime të shumta duke plotësuar kërkesat e klientëve në të dy sektorët privat dhe publik. Ne ofrojnë një gamë të gjerë të zgjidhjeve në menaxhimin e mbeturinave dhe riciklimin, zbutjen e rrezikut mjedisor, ndryshimin e  klimës dhe energjisë. Ne kemi zgjeruar aktivitetin tonë në përzgjedhjen, përpunim, grumbullim, transportim, depozitimi, asgjësimi, ruajtje, riciklim të mbetjeve të llojeve të ndryshme, si dhe import-exportin e mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi dhe tregtimin e mbeturinave urbane dhe mbetjeve urbane dhe ato të lëngshme.

Seleksionimi, përpunimi, grumbullimi, transportimi, depozitimi, asgjësimi, ruajtja, riciklimi i mbetjeve të llojeve të ndryshme, si dhe import-eksporti i mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi ose përdorimi i tyre është aktiviteti ynë parësor. Ne jemi duke u përqëndruar më shumë në zhvillimin e biznesit të ri me partnerët vendas, ku çështjet e mjedisit janë bërë të rëndësishmë, më qëllim që ata të gëzojnë rritje të jashtëzakonshme ekonomike pa pasoja dëmtimi të mjedisit që na rrethon.

Shërbimi i përshtatur sipas nevojave tuaja

BRECYCLE është një ndërmarrje në rritje, duke ofruar një shërbim të shkëlqyer të përpunimit dhe administrimit të mbetjeve urbane, pastrimin dhe sistemimin e ambjenteve urbane. Shërbimin e transportit, furnizimit, trajtimit, përpunimit me automjete të specializuara të;

  • ujë i pijshëm
  • ujë teknologjik
  • ujë industrial
  • ujra të bardha
  • ujra të zeza
  • ujra dhe përzierje të tjera të lëngshme të dala nga puset industrial, të naftës dhe të gazit si dhe ato për përdorim vetjak

Ne krenohemi kur dëgjojmë se kemi realizuar dhe plotësuar kërkesat e klientëve tanë duke i ofruar shërbimin e përshtatur ashtu si ata e meritojnë. Sa më shumë që popullsia e planetit rritet, aq më shumë ne duhet të bashkëpunojmë për të zhvilluar strategji që të ruajmë sa më mirë burimet tona natyrore. Për të shmangur dëmet dhe ndotjen e mjedisit dhe natyrës duhet të reduktojmë sa më shumë ndikimin mjedisor dhe të kujdesemi për një të ardhme më të mirë të brezave të së nesërmes.

Duke kuptuar këtë fakt BRECYCLE është bërë bashkëpuntori juaj në reduktim, pastrim, ndarjen dhe riciklim të mbetjeve, me qëllim zvogëlimin dhe ndikimin e tyre në mjedis.

Ne ndjehemi vërtet krenarë të jemi partnerët tuaj për një të ardhme të shëndetshme.